Visserhaven Den Oever

Beens Dredging heeft baggerwerkzaamheden verricht in de haven van Den Oever. De werkzaamheden waren als volgt: Saneren en op diepte brengen van de haven d.m.v. saneringsslag en een verdiepingsslag. Tijdens de saneringsslag is de verontreinigde grond afgevoerd in beunschepen en beunbakken naar het depot IJsseloog. Na de sanering is de haven op de contractdiepte gemaakt. Dit schone materiaal is gestort  d.m.v. onderlossers op het Malzwin in de Waddenzee. Tijdens de werkzaamheden is het gelukt om de haven deels in gebruik te houden om zodoende de overlast voor de scheepswerf Luyt, de verscheidene vissersboten en de havendienst te minimaliseren. De werkzaamheden zijn afgerond voorjaar 2017.

  • Den Oever

Stop