Baggerwerk Goeree Overflakkee

Ter verbetering van de waterkwaliteit in de Europese Kaderrichtlijn Water en voor het garanderen van de waterhuishouding worden de Haven- en Afwatering van Stellendam, de Haven- en Boezem van Dirkslands en het Havenkanaal Goedereede gebaggerd door Beens Dredging. Het materiaal wordt op de kant verwerkt, afgevoerd, of door een drijvende pijpleiding naar een depot verplaatst.

Het informeren van, en werken met omwonenden en belanghebbenden is voor Beens Dredging van groot belang. Daarom is de uitvoerder te allen tijde beschikbaar en kunt u uw vragen of opmerkingen mailen naar info@beensdredging.nl. Tevens is er een overzicht beschikbaar met antwoorden op veelgestelde vragen. Deze kunt u hier raadplegen.

  • KWR Goeree Overflakkee

Stop