Baggeren en saneren havens Medemblik

Beens Dredging voert baggerwerkzaamheden uit in de havens van Medemblik.

Hierbij wordt de haven op diepte gebracht en de vervuilde waterbodem verwijderd. Tevens wordt niet-ontplofte munitie uit de 2e wereldoorlog opgezocht en veilig verwijderd. In goed overleg met de belanghebbenden worden de havens opgeschoond en opnieuw goed doorvaarbaar gemaakt.

  • Medemblik

Stop