Aduarderdiep

Langs het Noord Willemskanaal tussen Haren en de stad Groningen is het noodzakelijk dat de bestaande oeverconstructie van houten damwand vervangen wordt door een stalen damwandconstructie. Bij de loskade langs het Aduarderdiep, elders in het Groningse, zal gebaggerd moeten worden om de bodem verder uit te diepen. De werkzaamheden op beide locaties heeft de provincie Groningen kunnen combineren tot één RAW-bestek en de opdracht hiervoor is verstrekt aan Beens Groep. Beens Dredging, onderdeel van Beens Groep, voert bij het Aduarderdiep de baggerwerkzaamheden uit. Het betreft een sanering van circa 200 m3 vervuilde bodem en het ontgraven van circa 10.000 m3 schone klei. De sanering wordt uitgevoerd onder het BRL SIKB 7000 certificaat.

Om de bodem bij de loskade te beschermen tegen uitspoeling van aanmerende en vertrekkende schepen wordt, nadat de baggerwerkzaamheden zijn afgerond, op de bodem een zinkstuk aangebracht met daarop een laag stortsteen. Een deel van de gebaggerde (schone) klei van het Aduarderdiep wordt met het eigen materieelschip MS Wilhelmina getransporteerd naar het Noord Willemskanaal. Deze klei wordt toegepast als aanvulling achter de nieuw geplaatste stalen damwandconstructie door Beens Groep.

 

  • Aduarderdiep

Stop