Nieuwsbericht

8 oktober 2015

Beens Dredging: 100.000 m3 baggerwerk boezemwater voor HHNK

Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Dat betekent dat er veel werk moet worden verzet om het hier droog te houden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de waterschapstaken in het deel van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal en op Texel.

Op meerdere locaties in de Beemster en Wijdewormer Polder is het noodzaak dat er bij de boezemwateren voor onderhoud baggerwerk verricht wordt. Het betreft locaties aan de Ursemervaart, Beemsteruitwatering, Ringvaart Wijdewormer, Schermringvaart en ’t Zwet. Een tracé van ruim 16 kilometer waar ca. 100.000 m3 slib gebaggerd moet worden. Een project van de grote getallen. Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) heeft hiervoor opdracht verstrekt aan Beens Dredging, onderdeel van Beens Groep.

Sterk omgevingsmanagement
Marcel Muskee, werkvoorbereider bij Beens Dredging, vertelt: “Het baggerwerk voeren we uit met een snijkopzuiger en een drijvende leiding. Hiermee persen we de uitkomende slib naar de baggerdepots op de landerijen. Onderdeel van de opdracht is dat Beens Dredging zelf zorg moet dragen voor de afzet van de uitkomende baggerslib, 95% van deze slib is schoon. De mogelijkheid bestaat om dit af te voeren naar terreinen van aangrenzende perceelseigenaren. Zij kunnen met deze schone uitkomende slib het perceel ophogen. Met al deze perceelseigenaren zal contact opgenomen worden wat hun wensen zijn.”

Het verzorgen van alle nodige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen behoort ook bij de scope van werkzaamheden. Muskee vervolgt: “Op de wateren zijn zo’n 50 woonboten gelegen. Deze woonboten worden niet verplaatst, maar de uitvoeringsmethode stemmen we erop af dat onder de woonboten gebaggerd kan worden. Sterk omgevingsmanagement is van groot belang bij een project als deze!”

De werkzaamheden zullen tussen oktober 2015 en december 2016 uitgevoerd worden. In het broedseizoen (15 maart tot 15 juni) wordt er niet gebaggerd.

18062723